Start

Berit Fahlén

Samtal

Handledning grupp

Coachning

Utbildning

Föreläsning

Jag erbjuder terapi och samtal individuellt eller i par, handledning av grupp och chefsstöd till ledare. Jag håller vidare utbildningar i bl a komplexa samtal och föreläser.


Med mer än 30 års erfarenhet av ledarskap och 20 års erfarenhet av samtal, coachning och handledning har jag hunnit skaffa mig mycket erfarenhet inom många områden.


”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår.” (S. Kierkegaard)


Jag driver olika företag själv eller tillsammans med andra. Förutom Berit Fahlén AB är jag också engagerad och partner i Scandinavian Institute for Transactional Analysis, SITA. Under 20 år var jag också delägare i HVB-hemmet Kulabodan Behandlingshem AB.


I dagsläget verkar jag framförallt utifrån Transaktionsanalytisk grund. Jag har en examen, CTA (Certified Transactional Analysis), inom det psykoterapeutiska fältet. Min senaste titel är PTSTA. Med denna titel är jag behörig utbildare och handledare inom Transaktionsanalys.

Aktuella utbildningar

Introduktionskurs i transaktionsanalys


Vill du förbättra kommunikationen med dina medarbetare, din familj eller dina vänner?

Eller vill du utvecklas personligen?

Välkommen till en introduktionskurs i TA!


Utbildningen (en s k 101:a) riktar sig till alla som arbetar med människor - inom näringslivet, kommunal och statlig verksamhet, ex.vis chefer, HR-ansvariga, socionomer, kuratorer och lärare, eller till dem som vill vidareutveckla sig personligen.


Kursledare: Berit Fahlén

När: 18-19/9 2024

Var: Prästgårdsängen 5, Göteborg

Kostnad: 4.900:- + moms. Betalas privat 4.900:- inkl. moms. Studenter 2.200:- inkl. moms.

Kursmaterial och fika ingår.

4 workshops

Att leva och leda sig själv och andra

i ständig förändring


På begäran kan vi också erbjuda fyra spännande workshops.


Med Transaktionsanalys och Psykodrama som grund erbjuder vi fyra separata utbildningsdagar.

Kursen vänder sig till både privatpersoner och företag, både anställda och personer i ledande befattningar.

Man kan gå en eller flera av utbildningsdagarna, som har olika teman. Kontakta mig för mer information.


Utbildningen syftar till att du ska

  • Kunna kommunicera effektivare
  • Lära dig hur du själv kan välja hur du vill respondera, i stället för att bara reagera utifrån gamla automatiska mönster
  • Få en fördjupad förståelse för de värderingar som styr i ditt dagliga liv


Kursledare: Berit Fahlén och Ulla-Karin Rosell

Kostnad: 2.500:- + moms. Betalas privat 2.500:- inkl. moms. Studenter 1.500:- inkl. moms. Kostnad avser per kursdag. Fika ingår.

Max antal deltagare: 10